OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIX/322/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXXIX/322/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Numer uchwały: 322
Numer sesji: XXXIX
Rok: 2014

U C H W A Ł A nr XXXIX/322/2014 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok ------------------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 roku poz.594 ze zmianami), oraz art.6 ust. 3 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 roku poz. 1381 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za 1dt ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r. poz. 935) przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Włoszakowice na 2015 rok, z kwoty 61,37zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. Przewodniczący Rady Gminy ......................................... /Irena Przezbór/
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Danuta Poloszyk
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06