OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu

Numer uchwały: 2005/22/181
Numer sesji: 22
Rok: 2005


UCHWAŁA NR XXII/181/05
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2005 r.


w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i e ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Kwotę 140.880,00 złotych (słownie: stocztredzieścitysięcyosiemsetosiemdziesiąt złotych) pozostającą w dyspozycji Gminy Włoszakowice z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej gminy Włoszakowice w miejscowościach: Dominice i Włoszakowice” na podstawie umowy Nr 45/P/Le/OW/04 z dnia 24 sierpnia 2004r., przeznacza się na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej gminy Włoszakowice w miejscowości Bukówiec Górny w 2005r (planowane nakłady na ten cel: 1.725.883,00 złotych).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06