OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIX/325/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy

Uchwała Nr XXXIX/325/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy

Numer uchwały: 325
Numer sesji: XXXIX
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XXXIX/325/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) w związku art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczącej składników majątkowych Gminy Włoszakowice określonych w § 2 niniejszej uchwały na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2

Przedmiotem dzierżawy są następujące składniki majątkowe wchodzące w skład byłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dominicach:
1) nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/18, o powierzchni 0,0199 ha,
2) nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/19, o powierzchni 0,0197 ha,
3) nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/20, o powierzchni 0,0335 ha,
4) nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/21, o powierzchni 0,0360 ha,
5) część nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dominicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 49/29, o powierzchni 0,1416 ha,
6) nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/31, o powierzchni 0,0390 ha,
7) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/33, o powierzchni 0,0300 ha,
8) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/34, o powierzchni 0,0309 ha,
9) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/35, o powierzchni 0,0290 ha,
10) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/36, o powierzchni 0,0300 ha,
11) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/37, o powierzchni 0,0305 ha,
12) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/38, o powierzchni 0,0288 ha,
13) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/39, o powierzchni 0,0272 ha,
14) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/40, o powierzchni 0,0280 ha,
15) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/41, o powierzchni 0,0280 ha,
16) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/42, o powierzchni 0,0324 ha,
17) nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/45, o powierzchni 0,0373 ha,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06