OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIX/326/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XXXIX/326/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 326
Numer sesji: XXXIX
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XXXIX/326/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/308/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1

Zmienia się § 1 uchwały nr XXXVII/308/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego, poprzez nadania mu następującego brzmienia:
„ § 1
Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu na 2015r. Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego do wysokości:

1) 11000,00 zł na zapłatę przez Powiat Leszczyński odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo,
2) 6900,00 zł na zapłatę przez Powiat Leszczyński odszkodowania z tytułu nabytej części nieruchomości zajętej pod parking pobudowany przy drodze powiatowej w miejscowości Zbarzewo,”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06