OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIX/328/2014 W sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu III położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo – Letnisko ul. Turystyczna

Uchwała Nr XXXIX/328/2014 W sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu III położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo – Letnisko ul. Turystyczna

Numer uchwały: 328
Numer sesji: XXXIX
Rok: 2014

Uchwała Nr XXXIX/328/2014
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 5 listopada 2014r.
W sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu III położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo – Letnisko ul. Turystyczna
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się odstąpić od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu III położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo – Letnisko ul. Turystyczna
§ 2. Traci moc:
Uchwała Rady Gminy Włoszakowice Nr I/6/2010 z dnia 2 grudnia 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu III położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo – Letnisko ul. Turystyczna

§ 3. Procedura formalno – prawna dla realizacji w/w uchwały nie została ukończona.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06