OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach przy ul Ogrodowej na okres dłuższy niz 3 lata

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach przy ul Ogrodowej na okres dłuższy niz 3 lata

Numer uchwały: 2005/23/191
Numer sesji: 23
Rok: 2005
U C H W A Ł A Nr XXIII/191/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 kwietnia 2005 r.


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach przy ul. Ogrodowej na lokalizację stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii komórkowej PLUS GSM. - przedsiębiorstwu POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 81.- na okres dłuższy niż 3 lata.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2002r Nr 214 poz. 1806) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

  1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie gruntu o powierzchni 320 m, położonego we Włoszakowicach przy ulicy Ogrodowej na lokalizację stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii komórkowej PLUS GSM mającej na celu świadczenie usług telekomunikacyjnych.§2
Przeznaczony do wydzierżawienia grunt wydzielony zostanie z nieruchomości oznaczonej numerem działki 692/14 we Włoszakowicach zapisanej w KW 24587 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych jak na załączonej do uchwały mapie.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca

Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e


Z uwagi na konieczność poprawy możliwości korzystania z telefonii komórkowej Plus GSM na terenie miejscowości Włoszakowice na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, Polkomtel SA zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie w formie dzierżawy gruntu na lokalizację stacji cyfrowej telefonii komórkowej służącej świadczeniu usług telekomunikacyjnych.
Nadmienia się, że lokalizacja tego rodzaju inwestycji wymaga pozwolenia na budowę, co wiąże się z potrzebą uzyskania szeregu uzgodnień m/in z WIOŚ i Sanepidu.
Ponieważ gmina posiada możliwości wydzierżawienia na ten cel własnych gruntów, toteż wnioskuje się o pozytywne ustosunkowanie się Rady do projektu niniejszej uchwały.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06