OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr I/6/2006 w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr I/6/2006 w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 6
Numer sesji: 1
Rok: 2006

 U C H W A Ł A   NR I/6/2006
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ((jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) § 43 pkt 2 Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 133, poz. 2723) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§   1

Wprowadza się w Statucie Gminy Włoszakowice następującą zmianę:
- § 16 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

“1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną,
2) Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
3) Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.”


§   2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§   3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                   

  
     Przewodniczący
    Rady Gminy Włoszakowice

     (-) Irena Przezbór

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06