OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr I/7/2014 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki)

Uchwała Nr I/7/2014 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki)

Numer uchwały: 7
Numer sesji: I
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr I/7/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki).

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie, pod budowę drogi gminnej, nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczonych następującymi numerami działek:
1) 135/21 o powierzchni 0,0125 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00061516/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2) 135/48 o powierzchni 0,1929 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00061516/5,prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr I/7/2014 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 1 grudnia 2014 r.

Działki będące przedmiotem nabycia stanowią ul. Morelową w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) i docelowo stanowić będą połączenie ul. Starkowskiej w Boszkowie – Letnisku z ul. Wakacyjną w Starkowie, zatem zasadnym jest nabycie tej części nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06