OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr I/8/2014 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim

Uchwała Nr I/8/2014 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim

Numer uchwały: 8
Numer sesji: I
Rok: 2014UCHWAŁA Nr I/8/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim.

Na podstaswie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie, pod budowę drogi gminnej, nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim, oznaczonych następującymi numerami działek:
1) 314/10 o powierzchni 0,1028 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00006232/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2) 314/12 o powierzchni 0,0750 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00055592/6,prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr I/8/2014 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 1 grudnia 2014 r.

Działki będące przedmiotem nabycia stanowią drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanych przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim, zatem zasadnym jest nabycie tej części nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06