OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2014 – 2023.

Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2014 – 2023.

Numer uchwały: 13
Numer sesji: II
Rok: 2014

U C H W A Ł A NR II/13/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2014 – 2023.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2014 – 2023 w związku ze:
1. Zmianą budżetu na rok 2014 w zakresie:
1) kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) kwoty dochodów i wydatków majątkowych,
2. Uaktualnieniem danych planowanych na rok 2015,
3. Uaktualnieniem danych w latach 2016- 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena PrzezbórObjaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowanej
Gminy Włoszakowice na lata 2014 - 2023


Konieczność wprowadzenia zmian do WPF powstała w związku ze zmianą budżetu na 2014 rok. Zmianie uległy kwoty dochodów bieżących i majątkowych i wydatków bieżących i majątkowych. Dochody uległy zmianom, w związku z otrzymanymi informacjami o zwiększeniu lub zmniejszeniu dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu zadań bieżących oraz dokonano aktualizacji spodziewanego wykonania dochodów własnych. Po stronie wydatków wprowadzono nowe zadania, odstąpiono od realizacji innych oraz uaktualniono kwoty zadań już wykonywanych.
W wyniku powyższych zmian deficyt nie uległ zmianie, zmieniły się jednak obowiązujące wskaźniki. Ponadto uaktualniono dane przedmiotowej prognozy o kwoty wykazane w latach 2015-2023 ujęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023.
Wyżej omówione zmiany mają swe odzwierciedlenie w załączniku Nr 1 do uchwały.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06