OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/18/2014 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie w drodze zamiany

Uchwała Nr II/18/2014 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie w drodze zamiany

Numer uchwały: 18
Numer sesji: II
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr II/18/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie w drodze zamiany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) art. 15 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt orny kl. V oraz łąkę kl. V i kl. VI, położonej w Boszkowie, oznaczonej numerem działki 60 o pow. 0,5100 ha zapisanej w KW PO1L/00051926/9 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, położonych w Boszkowie, oznaczonych numerami działek: 68/2 o powierzchni 0,1538 ha; 68/18 o powierzchni 0,0342 ha; 68/34 o powierzchni 0,0004 ha, 68/35 o powierzchni 0,0004 ha, 68/36 o powierzchni 0,1095 ha oraz położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) oznaczonej numerem działki 136/1 o powierzchni 0,0842 ha; zapisanych w KW PO1L/00052627/0 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr II/18/2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Właściciel działek numer: 68/2, 68/18, 68/34, 68/35, 68/36, 136/1, zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z ofertą zamiany wyżej wymienionych nieruchomości, położonych w Boszkowie i Boszkowie - Letnisku, na nieruchomość z zasobu Gminy Włoszakowice. Wskazane do zamiany nieruchomości są wykorzystywane jako drogi gminne: ul. Tulipanowa, Konwaliowa, część ul. Irysowej w Boszkowie oraz część ul. Starkowskiej w Boszkowie – Letnisku, zatem w celu uregulowania stanu własności, jako ważne ciągi komunikacyjne, winny stanowić własność Gminy Włoszakowice.
Przeznaczona do zbycia nieruchomość stanowiąca własność Gminy Włoszakowice oznaczona numerem działki 60 o powierzchni 0,5100 ha położona w Boszkowie, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunt orny kl. V oraz łąkę kl. V i kl. VI i tak jest faktycznie użytkowana.
W związku z tym, że nieruchomość aktualnie jest wykorzystana przez właściciela nieruchomości zamiennych, a także wobec faktu, że aktualnie nie ma zainteresowania nabyciem tej nieruchomości w drodze przetargowej, proponuje się przeznaczyć ją do zbycia w drodze zamiany.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06