OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 103/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice dot. ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

Zarządzenie Nr 103/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice dot. ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

Numer dokumentu: 103
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE NR 103/2014
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
Z DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 45/2012 z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

Na podstawie art.10 ust.2, 13, 26, i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art.40 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( teks jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami ) i §15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 289) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się, że załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości zostaje zastąpiony załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.
Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-01-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06