OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zbycia nieruchomości w Jezierzycach Kościelnych

w sprawie zbycia nieruchomości w Jezierzycach Kościelnych

Numer uchwały: 2005/24/194
Numer sesji: 24
Rok: 2005
UCHWAŁA Nr XXIV /194/ 05
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 czerwca 2005 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Jezierzycach Kościelnych

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 116 poz. 1203), art. 28 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 281 poz. 2782) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 365/5 o pow. 0,17 ha, jako grunty zakrzaczone, położonej w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Kościelne, zapisanej w księdze wieczystej KW 36579 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych - w drodze bezprzetargowej na rzecz J.M.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie
do Uchwły Nr XXIV/194 /05
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 30 czerwca 2005Wymieniona w uchwale nieruchomość o powierzchni 0,17 ha to grunt oznaczony w ewidencji gruntów numerem działki 365/5 jako grunt zakrzaczony, położony w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Kościelne, usytowany jest w kompleksie gruntów oznaczonych numerami działek 364,365/4 i 365/6 będących własnością Pana J. M. Położenie nieruchomości  uzasadnia przyjęcie formy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Działka nr 365/5 znajduje się w zasobach komunalnych gminy i proponuje się przeznaczyć ją do sprzedaży.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06