OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/21/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Uchwała Nr III/21/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Numer uchwały: 21
Numer sesji: III
Rok: 2015

UCHWAŁA NR III/21/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice:
1) kandydaci, których obydwoje rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym – 10 pkt.,
2) kandydaci, których jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym – 4 pkt.,
3) kandydaci posiadający rodzeństwo kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 3 pkt.,
4) kandydaci, którzy z uwagi na organizację pracy rodziców bądź prawnych opiekunów będą korzystali z pełnej oferty przedszkola, powyżej podstawy programowej – 2 pkt. (kryterium dotyczące tylko przedszkola),
5) kandydaci zamieszkujący w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi – 2 pkt. (kryterium dotyczące tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej).

§ 2.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice bądź prawni opiekunowie składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, dołączane do wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola bądź do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06