OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/22/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr III/22/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Numer uchwały: 22
Numer sesji: III
Rok: 2015


U C H W A Ł A Nr III/22/2015
----------------------------------------------------
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 lutego 2015 r.


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 594 ze zmianami) oraz § 18 ust. 1 Statutów Sołectw - przyjętych Uchwałą Nr IX/62/2011 Rady Gminy Włoszakowice w dniu 10 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 264 poz. 4188) uchwala się co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich w następujących sołectwach na terenie Gminy Włoszakowice:
1) Boguszyn
2) Boszkowo
3) Bukówiec Górny
4) Charbielin
5) Dłużyna
6) Dominice
7) Grotniki
8) Jezierzyce Kościelne
9) Krzycko Wielkie
10) Sądzia
11) Skarżyń
12) Zbarzewo


§ 2

Terminarz zebrań wyborczych i termin wyborów sołtysa określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06