OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice w sprawie wydanego postanowienia dotyczącego uznania za stronę postępowania administracyjnego przedsiębiorstwa "HERMES" Sp. z o.o. we Włoszakowicach, w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 15 budynków mieszkalnych na działce o numerze ewidencyjnym 474/4 położonej we Włoszakowicach, gm. Włoszakowice".

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice w sprawie wydanego postanowienia dotyczącego uznania za stronę postępowania administracyjnego przedsiębiorstwa "HERMES" Sp. z o.o. we Włoszakowicach, w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 15 budynków mieszkalnych na działce o numerze ewidencyjnym 474/4 położonej we Włoszakowicach, gm. Włoszakowice".


Nasz znak: B. NiB.6220.21.7.2014 Włoszakowice, dnia 19.02.2015 r.
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 15 budynków mieszkalnych na działce o numerze ewidencyjnym 474/4 położonej we Włoszakowicach, gm. Włoszakowice”.
Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.),
zawiadamiam,

że w dniu 19 lutego 2015 r. Wójt Gminy Włoszakowice postanowieniem Nr: B. NiB.6220.21.6.2014 uznał za stronę postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 15 budynków mieszkalnych na działce o numerze ewidencyjnym 474/4 położonej we Włoszakowicach, gm. Włoszakowice”, przedsiębiorstwo „HERMES” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolności 1, 64-140 Włoszakowice.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. 116), ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice http://bip.wloszakowice.pl.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Stanisław Waligóra
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2015-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-02-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06