OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Boguszynie

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Boguszynie

Numer uchwały: 2005/24/195
Numer sesji: 24
Rok: 2005


UCHWAŁA Nr XXIV/195/ 05
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 czerwca 2005 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Boguszynie

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 116 poz. 1203), art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 281 poz. 2782) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 262/2, o powierzchni 1168 m (kwadratowych), położonej w Boguszynie, zapisanej w księdze wieczystej KW 24362, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/195/ 05 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 czerwca 2005 r.Proponowana do sprzedaży nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 262/2 położona jest w Boguszynie, znajduje się w zasobie komunalnym gminy i jest zabudowana budynkiem szkolno - mieszkalnym oraz gospodarczym.
W celu właściwego zagospodarowania nieruchomości oraz zapobieżenia dewastacji budynku proponuje się przeznaczyć nieruchomość do sprzedaży.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06