OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 11
Rok: 2015


ZARZĄDZENIE NR 11/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 lutego 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami-) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok zarządzam co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących nie zmienia się i wynosi 26.020.650,00 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych nie zmieniają się i wynoszą 20.956.907,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i wynoszą 13.691.927,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań nie zmieniają się i wynoszą 7.264.980,00 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.418.300,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i wynoszą 3.275.652,00 złote,
4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniły się i wynoszą 27.291,00 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 340.000,00 złotych,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniły się i wynoszą 2.500,00 złotych.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.316.000,00 złotych, w tym wydatków bieżących 26.020.650,00 złotych i wydatków majątkowych 3.295.350,00 złotych.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
Wójt Gminy

Stanisław Waligóra
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06