OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki).

Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki).

Numer uchwały: 26
Numer sesji: IV
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr IV/26/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki).

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczonych następującymi numerami działek:
1) 134/5, o powierzchni 0,0550 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006981/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
2) 134/9, o powierzchni 0,3373 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006981/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
3) 73/3, o powierzchni 0,1200 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006482/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
4) 50, o powierzchni 0,0132 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006482/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
5) 952/5, o powierzchni 0,0032 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006980/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
6) 952/6, o powierzchni 0,0013 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006980/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
7) 952/7, o powierzchni 0,0088 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006980/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
8) 952/8, o powierzchni 0,0137 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006980/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
9) 953/3, o powierzchni 0,0083 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006980/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
10) 954/3, o powierzchni 0,0047 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006980/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
11) 960/2, o powierzchni 0,0123 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006980/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
12) 969/1, o powierzchni 0,0423 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006980/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
13) 117/2, o powierzchni 0,0966 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006980/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
14) 117/7, o powierzchni 0,0056 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006980/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
15) 117/18, o powierzchni 0,0221 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006980/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
16) 117/25, o powierzchni 0,0009 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006980/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
2. Wymienione w ust. 1 nieruchomości gruntowe nabywa się z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-)Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr IV/26/2015 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 31 marca 2015 r.

Działki będące przedmiotem nabycia stanowią następujące ulice położone w Boszkowie – Letnisku:
działki nr 135/5, 134/9 ul. Czereśniowa, Śliwkowa, Jabłkowa, Orzechowa, Porzeczkowa, ul. Gruszkowa
działka nr 73/3 ul. Różana,
działka nr 50 część ul. Sosnowej,
działki nr: 952/5, 952/6, 952/7, 952/8, 953/3, 954/3, 960/2, 969/1, 117/2, 117/7, 117/18, 117/25 część ul. Kanałowej
W związku z powyższym zasadnym jest nabycie wyżej wymienionych nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogi.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06