OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowości Jezierzyce Kościelne

Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowości Jezierzyce Kościelne

Numer uchwały: 28
Numer sesji: IV
Rok: 2015

UCHWAŁA NR IV/28 /2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowości Jezierzyce Kościelne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 8 ust.1 pkt.1 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz.260) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§ 1
W miejscowości Jezierzyce Kościelne:
1) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 236 stanowiącej własność Powiatu
Leszczyńskiego nadaje się nazwę ulicy “Leszczyńska”
2) drodze zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 147/23 i 104 stanowiących własność
Gminy Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy „Szkolna”
3) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 155 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice
nadaje się nazwę ulicy “Osiedlowa”
4) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 145 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice
nadaje się nazwę ulicy “Podlesie”
5) drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 120/8 po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody właścicieli na której jest ona zlokalizowana nadaje się nazwę ulicy “Boczna”
6) drodze zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 353/1, 353/3 stanowiących własność
Gminy Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy “Rolna”
7) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 153 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice
nadaje się nazwę ulicy “Kościelna”
8) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 231 i części działki nr 82/4 stanowiącej
własność Gminy Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy “Leśna”
9) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 242 i części działki nr 357/1 stanowiącej
własność Gminy Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy “Powstańców Wielkopolskich”

§ 2

Lokalizację ulic przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr IV/ 28 /2015
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 31 marca 2015 r.W związku z podziałem gruntów na działki budowlane i związany z nim rozpoczęty proces inwestycyjny oraz w celu uporządkowania numeracji nieruchomości zachodzi konieczność nadania nazw drogom należącym do Gminy Włoszakowice, Powiatu Leszczyńskiego oraz osób fizycznych ( na ich wniosek i po uzyskaniu pisemnej zgody jak i propozycji nazwy ulicy) i wprowadzenia nowej numeracji adresowej dla już istniejących budynków jak i nowo powstałych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do kompetencji Rady Gminy należy nadawanie nazw ulic.
Artykuł 8 ust. 1 pkt 1 a Ustawy o drogach publicznych nakazuje otrzymanie pisemnej zgody właścicieli na nadanie nazw ulic drogom wewnętrznym.
Uzyskano wymagane zgody właścicieli dróg wewnętrznych.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Bogusław Olejnik
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06