OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/11/2006 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/11/2006 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 2006/2/11
Numer sesji: 2
Rok: 2006

 


U  C  H  W  A  Ł  A    Nr   II/11/2006
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 6 grudnia 2006 roku                               
                                        

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 ze  zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 roku  Nr 181, poz. 1337)  oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 121,  poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.

 Zwalnia się w podatku od  nieruchomości:
1)nieruchomości  oraz ich części  (budynki, budowle, grunty) zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2)nieruchomości  oraz ich części  (budynki, budowle, grunty) zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
3)nieruchomości  oraz ich części  (budynki, budowle, grunty) zajęte na prowadzenie działalności w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
4)nieruchomości  oraz ich części  (budynki, budowle, grunty) zajęte na prowadzenie działalności w zakresie świadczeń pomocy społecznej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
5)nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) zajęte na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.   

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Włoszakowice.

 § 3.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2007 roku.


                                                                                                                                 Przewodniczący  Rady Gminy Włoszakowice
                                                                                      
                                                                                                                                                      (-)  Irena Przezbór

 

Uzasadnienie do uchwały  nr  II/11/2006r. 
Rady Gminy Włoszakowice z dnia  6 grudnia 2006 roku

 w sprawie  zwolnień  w podatku  od nieruchomości

 

Rada Gminy może  wprowadzić zwolnienia określonych przedmiotów opodatkowania takich jak budynek, budowla, grunty. Zwolnienia mają charakter przedmiotowy.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06