OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody

Uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody

Numer uchwały: 30
Numer sesji: IV
Rok: 2015

Uchwała Nr IV/30/2015
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§1

1. Znosi się pomnik przyrody – drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.), o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm wynoszącego 405 cm, rosnącego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 5052/1 obręb Włoszakowice, ustanowionego rozporządzeniem Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Województwa Leszczyńskiego Nr 40, poz. 254).
2. Zniesienie pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.
3. Lokalizację pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06