OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 26
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok zarządzam co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 7.080,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.080,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.080.464,65 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.278.581,65 złotych, w tym dochodów bieżących 28.906.181,65 złotych i dochodów majątkowych 372.400,00 złotych. § 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 7.080,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 7.080,00 złotych, które ogółem wynoszą 26.610.403,65 złotych, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 253,00 złote i wynoszą 21.497.652,65 złote, w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 16.323,00 złote i wynoszą 13.757.771,85 złotych, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 16.576,00 złotych i wynoszą 7.739.880,80 złotych, 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.426.500,00 złotych, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 6.827,00 złotych i wynoszą 3.316.460,00 złotych, 4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniły się i wynoszą 27.291,00 złotych, 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 340.000,00 złotych, 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniły się i wynoszą 2.500,00 złotych. 3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmują w szczególności zmianę w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, których kwota wzrasta o 7.080,00 złotych i ogółem wynosi 3.080.464,65 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia. 4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 30.387.753,65 złote, w tym wydatków bieżących 26.610.403,65 złote i wydatków majątkowych 3.777.350,00 złotych. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015. Wójt Gminy (-) Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06