OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/18/2006 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego orzekajacego nieważność Uchwały Nr XXXVII/292/2006

Uchwała Nr III/18/2006 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego orzekajacego nieważność Uchwały Nr XXXVII/292/2006

Numer uchwały: 18
Numer sesji: 3
Rok: 2006

 UCHWAŁA Nr III/18/06
 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego orzekającego nieważność  Uchwały Nr XXXVII/292/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 października 2006r.                
  __________________________________________________________________________           
Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2006r. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. Nr 153 poz. 1270 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2005r. Nr 169 poz. 1417) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


 § 1

Postanawia się wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2006r. Nr NK.Le.I-1.0911-539/06 stwierdzające nieważnośćUchwały Nr XXXVII/292/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 października 2006r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Włoszakowicach.

 § 2

1.Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice.
2.Wójt Gminy Włoszakowice może ustanawiać pełnomocników procesowych

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący
 Rady Gminy Włoszakowice

 (-) Irena Przezbór


 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06