OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/19/2006 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Włoszakowic

Uchwała Nr III/19/2006 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Włoszakowic

Numer uchwały: 19
Numer sesji: 3
Rok: 2006


U C H W A Ł A Nr III/19/2006
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Włoszakowic
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. Z 2006 r. Nr 181 poz. 1337 ) oraz na podstawie § 4 Uchwały Nr XVIII/145/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 września 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Włoszakowice (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 159 poz.3403) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1
W celu poznania opinii w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy – sołectwa Włoszakowice zarządza się na obszarze sołectwa Włoszakowice konsultacje z mieszkańcami.

§ 2
1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w drodze ankiety, zawierającej pytanie: “czy jesteś za likwidacją sołectwa Włoszakowice?”
2.Ankieta zostanie rozprowadzona wśród uprawnionych mieszkańców sołectwa w okresie od dnia 20 lutego 2007 roku do dnia 28 lutego 2007 roku.
3.Ankiety będą zbierane do dnia 7 marca 2007 roku.

§ 3
Informacja o zarządzeniu i przeprowadzeniu konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń na terenie objętym konsultacją oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszakowice.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06