OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/47/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach.

Uchwała Nr VI/47/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach.

Numer uchwały: 47
Numer sesji: VI
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr VI/47/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach, oznaczonej numerem działki 26/44, o powierzchni 0,0555 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00044862/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod budowę urządzeń służących regulacji przepływu wód.
2. Cenę wymienionej w ust. 1 nieruchomości ustala się na kwotę 8100,00 zł (słownie: osiemtysięcystozłotych).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06