OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/49/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim

Uchwała Nr VI/49/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim

Numer uchwały: 49
Numer sesji: VI
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr VI/49/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr I/8/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim, poprzez nadanie nowego brzmienia § 1 zmienianej uchwały:
„ § 1

Wyraża się zgodę na nabycie, pod budowę drogi gminnej, nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim, oznaczonych następującymi numerami działek:
1) 314/10 o powierzchni 0,1028 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00055592/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2) 314/12 o powierzchni 0,0750 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00059357/5,prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych. ”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06