OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Numer dokumentu: 41
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 41/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice
Na podstawie art.36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się do stosowania „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wprowadza się „Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice” stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
1. Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratorowi Systemów Informatycznych,
2. Zobowiązuję Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemów Informatycznych do zapoznania pracowników Urzędu Gminy Włoszakowice z niniejszą dokumentacją.
3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Włoszakowice.
§ 4.
Traci moc Zarządzenie Nr 58/2006 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2006 r.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06