OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/16/2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Uchwała Nr III/16/2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Numer uchwały: 16
Numer sesji: 3
Rok: 2006

UCHWAŁA NR   III/  16  /2006
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

 z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 roku Nr 181 poz. 1337  )  Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1
1.W celu realizacji inwestycji pod nazwą: “Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy  Włoszakowice” przez Zakład Oświetlenia Drogowego Energetyki Poznańskiej Spółka z o.o. mający swoją siedzibę w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58 postanawia się zaciągnąć zobowiązania finansowe na pokrycie kosztów finansowych realizowanej inwestycji do wysokości 1.034.211,00 złotych powiększonych o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na lata:
2007 do kwoty 113.264,00 złote (słownie: Sto trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 00/100) plus podatek VAT,
2008 do kwoty 170.705,00 złotych (słownie: Sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięć złotych 00/100) plus podatek VAT,
2009 do kwoty 171.556,00 złotych (słownie: Sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt  sześć  złotych 00/100) plus podatek VAT,
2010 do kwoty 172.450,00 złotych (słownie: Sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT,
2011 do  kwoty  173.389,00 złotych (słownie: Sto siedemdziesiąt trzy  tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) plus podatek VAT,
2012 do kwoty 174.376,00 złotych ( słownie: Sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) plus podatek VAT,
2013 do kwoty 58.471,00 złotych (słownie: Pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) plus podatek VAT.
2.Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do zaciągnięcia powyższego zobowiązania do wysokości 1.034.211,00 złotych.
3.Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do regulowania w imieniu Gminy Włoszakowice zobowiązań pieniężnych zgodnie z ust. 1.
 

§ 2
Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne Gminy Włoszakowice uzyskiwane między innymi z tytułu należnych podatków.

 § 3
Do wykonania uchwały upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice.

 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór

 

Uzasadnienie:
  W związku z planowaną kompleksową usługą oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy realizowaną przez Energetykę Poznańską Zakład Oświetlenia Drogowego Spółka z o.o. w Poznaniu  Gmina Włoszakowice posiada wobec Energetyki Poznańskiej Zakład Oświetlenia Drogowego Spółka z o.o. w Poznaniu   zobowiązania finansowe wynikające z załączonego do umowy preliminarza. Zakres świadczonych usług obejmuje następujący zakres:
1.sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi przesyłowej;
2.poprawę efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez:
a) wymianę opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne,
b) wymianę niezbędnych elementów sieci i urządzeń,
c) rekonfigurację układu sieci oświetleniowej;
3.konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego.
Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2007 – 2013. 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06