OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włoszakowice

Uchwała Nr VII/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włoszakowice

Numer uchwały: 58
Numer sesji: VII
Rok: 2015


UCHWAŁA Nr VII/58/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 sierpnia 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włoszakowice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 6, art. 13 ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 782 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice, nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach oznaczonej następującymi numerami działek:
1) 1175 o powierzchni 0,4500 ha zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00043706/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
2) 1176 o powierzchni 0,4500 ha zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00043706/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
3) 1177 o powierzchni 0,4600 ha zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00043706/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
4) 1178 o powierzchni 0,4600 ha zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00043706/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
5) 1179 o powierzchni 0,4500 ha zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00043706/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
6) 1180 o powierzchni 0,4500 ha zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00043706/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
7) 1181 o powierzchni 0,4500 ha zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00043706/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
8) 1182 o powierzchni 0,6200 ha zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00043706/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
2. Darowiznę o której mowa w § 1 dokonuje się z przeznaczeniem na cel publiczny realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice tj. przystosowanie drogi do parametrów drogi transportu leśnego, pożarowej na potrzeby obsługi gruntów leśnych Nadleśnictwa Włoszakowice oraz jej utrzymania jako drogi przebiegającej przez kompleks leśny w Leśnictwie Krzyżowiec oraz Papiernia.
§ 2

Zastrzega się prawo odwołania darowizny w przypadku nie wykorzystania nieruchomości na cel określony w § 1 ust. 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-08-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06