OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/28/2007 w sprawie częściowego uchylenia Uchwały Nr III/17/2006 dot. m.in. nadania nazwy terenom w Dominicach

Uchwała Nr V/28/2007 w sprawie częściowego uchylenia Uchwały Nr III/17/2006 dot. m.in. nadania nazwy terenom w Dominicach

Numer uchwały: 28
Numer sesji: 5
Rok: 2007


UCHWAŁA  NR  V/ 28/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 1 marca 2007 r.


w sprawie częściowego uchylenia  uchwały NR III/17/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy  drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach.

 

 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 r. Nr 181 poz.1337) oraz § 43 pkt. 2 Statutu Gminy Włoszakowice uchwalonego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2004 r. Nr 133, poz. 2723) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

     
  § 1

W uchwale NR III/17/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy  drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz w sprawie nadania nazwy terenom w Dominicach uchyla się:
§ 2 uchwały
§ 3 uchwały.
 

  § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


  § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


  Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                
  (-) Irena Przezbór    

               

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Rady Gminy nr V/28/2007 z dnia 1 marca 2007 r.

 Rada Gminy Włoszakowice w dniu 28 grudnia 2006 r. podjęła uchwałę  w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach.
W toku prowadzonego nadzoru Wojewoda Wielkopolski złożył skargę na w/w uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z wnioskiem o stwierdzenie nieważności uchwały w części obejmującej § 2 i § 3 dotyczący nadania nazwy terenom w Dominicach. W oparciu o § 43 Statutu Gminy Włoszakowice dotyczący uchylania  własnych uchwał przez Radę Gminy Włoszakowice uchwalono jak wyżej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-03-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06