OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/60/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo Letnisko (obręb Włoszakowice)

Uchwała Nr VII/60/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo Letnisko (obręb Włoszakowice)

Numer uchwały: 60
Numer sesji: VII
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr VII/60/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 sierpnia 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo Letnisko (obręb Włoszakowice).

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 6, art. 13 ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 985 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Włoszakowice, nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) oznaczonej numerem działki 647/9 o powierzchni 0,8022 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00000399/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
2. Darowiznę o której mowa w pkt 1 dokonuje się z przeznaczeniem na cel publiczny realizowany przez Gminę Włoszakowice tj. zagospodarowanie nieruchomości z przeznaczeniem na rekreację i turystykę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-08-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06