OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/65/2015 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr VIII/65/2015 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 65
Numer sesji: VIII
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr VIII/65/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U z 2011r. Nr 197 poz. 1172 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1

Ogłasza się, w drodze obwieszcznia, tekst jednolity uchwały Nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice (Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2013r. Poz. 6889), zmienionej uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice (Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2015r. Poz. 4558).

§ 2

Obwieszczenie o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Załącznik do Uchwały
nr VIII/65/2015
z dnia 31 sierpnia 2015r.

OBWIESZCZENIE NR 1/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
Z DNIA 31 SIERPNIA 2015R.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U z 2011r. Nr 197 poz. 1172 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice

ogłasza

tekst jednolity uchwały Nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice (Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2013r. Poz. 6889), zmienionej uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice (Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2015r. Poz. 4558).Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06