OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/26/2007 w sprawie powołania stałych komisji

Uchwała Nr IV/26/2007 w sprawie powołania stałych komisji

Numer uchwały: 26
Numer sesji: 4
Rok: 2007

 U C H W A Ł A   NR IV/26/2007 
 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 7 lutego 2007 r.

 

w sprawie powołania stałych komisji
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Na podstawie art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) oraz § 16 ust. 1 Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice (Dz.Urz. Woj.Wlkp. z 2004 r. Nr 133, poz. 2723 ze zmianą Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2007 r. Nr 2 poz. 36)  Rada Gminy uchwala co następuje:


§   1
Powołuje się stałe komisje Rady Gminy Włoszakowice:
1.Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – obejmującą przedmiotem działania sprawy z zakresu funkcjonowania szkół i przedszkoli, kultury, sportu, rekreacji, turystyki i zdrowia.


2.Komisję Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – obejmującą przedmiotem działania sprawy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, kanalizacji, wodociągów, utrzymania i budowy dróg, rolnictwa, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego.


§  2
Składy osobowe komisji stanowią załącznik do uchwały.


§   3
Traci moc Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych komisji.


§   4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     Przewodniczący
    Rady Gminy Włoszakowice

       (-) Irena Przezbór

 

      Załącznik 
      do Uchwały Nr IV/26/ 2007
      Rady Gminy Włoszakowice
      z dnia 7 lutego 2007 r.

 


Składy osobowe Komisji Rady Gminy Włoszakowice

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

1.Paweł Bułgaryn
2.Leszek Jagodzik
3.Krystyna John
4.Paweł Marcinek
5.Zygmunt Nędza

 


Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa


1.Andrzej Czajka
2.Ryszard Lipowy
3.Stefan Lis
4.Hanna Michalska
5.Krzysztof Poprawski
6.Tadeusz Szalewski

 

 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06