OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dot. zajęcia przez strony postępowania stanowiska w przedmiocie wyrażenia zgody bądź sprzeciwu na zmianę decyzji Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 12 grudnia 2014 r. Nr B.NiB.6220.15.11.2014 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach: Boszkowo-Letnisko, Dominice, Ujazdowo i Boszkowo, gm. Włoszakowice".

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dot. zajęcia przez strony postępowania stanowiska w przedmiocie wyrażenia zgody bądź sprzeciwu na zmianę decyzji Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 12 grudnia 2014 r. Nr B.NiB.6220.15.11.2014 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach: Boszkowo-Letnisko, Dominice, Ujazdowo i Boszkowo, gm. Włoszakowice".


Nr B – NiB.6220.9.2.2015 Włoszakowice, dnia 14 Września 2015 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 12 grudnia 2014 r. Nr B.NiB.6220.15.11.2014 dotyczącej braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach: Boszkowo-Letnisko, Dominice, Ujazdowo i Boszkowo, gm. Włoszakowice”.

Na podstawie art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), w związku ze złożonym w tut. Urzędzie w dniu 28 sierpnia 2015 r. wnioskiem Pani Iwony Napierały-Piątkowskiej z firmy – Zakład Projektowo-Usługowy IWRA, z siedzibą przy ul. Północnej 24, 64-000 Kościan, w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 12 grudnia 2014 r. Nr B.NiB.6220.15.11.2014 dotyczącej braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach: Boszkowo-Letnisko, Dominice, Ujazdowo i Boszkowo, gm. Włoszakowice”, poprzez dokonanie wpisu działek: nr 38/49, nr 100/22 (obręb Dominice i nr 50 (obręb Grotniki), uprzejmie zwracam się o zajęcie stanowiska w przedmiocie wyrażenia zgody bądź sprzeciwu na zmianę przedmiotowej decyzji w przedstawionym wyżej zakresie.
Niewyrażenie stanowiska w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody na zmianę niniejszej decyzji.
Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i na tablicach ogłoszeń sołectwa Dominice, Grotniki i Boszkowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice http://bip.wloszakowice.pl.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
Informacje dotyczące w/w przedsięwzięcia udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64 – 140 Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. nr 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Stanisław Waligóra
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2015-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06