OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/25/2007 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego na rzecz Stowarzyszenia "Izba Życia - Nadzeieja" na realizację dzialalności statutowej

Uchwała Nr IV/25/2007 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego na rzecz Stowarzyszenia "Izba Życia - Nadzeieja" na realizację dzialalności statutowej

Numer uchwały: 25
Numer sesji: 4
Rok: 2007


UCHWAŁA Nr IV/25/07  
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 7 lutego  2007 r.


w sprawie wynajmu lokalu użytkowego na rzecz  Stowarzyszenia “Izba Życia – Nadzieja” na realizację działalności statutowej


Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.  ostatnia zmiana Dz.U z 2006r. Nr 181 poz. 1337)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1                                               

Wyraża się zgodę na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku gminnej biblioteki publicznej przy Placu 21 Października we Włoszakowicach w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia  “Izba Życia- Nadzieja” na okres 5 lat tj. od dnia 01.01.2007r do 31.12.2011r.
           

§ 2

Miesięczny czynsz najmu  ustala się na kwotę 10,- zł + VAT
                                                      
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01.01.2007r

 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór

 

Uzasadnianie
do Uchwały Nr IV/25/07 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 lutego  2007 r.


Stowarzyszenie “Izba Życia – Nadzieja” z siedzibą we Włoszakowicach wystąpiło w dniu 10 stycznia 2007r. z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu lokalu w budynku gminnej biblioteki przy Placu 21 Października na cele realizowania zadań statutowych.
Zajmowane przez Stowarzyszenie pomieszczenia przeznaczane są m/in do:
rehabilitacji stacjonarnej
gromadzenia i wydawania sprzętu do rehabilitacji w domu chorego (także wózków inwalidzkich)
gromadzenia i wydawania żywności, odzieży, sprzętu gospodarstwa i mebli
usług fryzjerskich i krawieckich osobom biednym
usług informacyjnych, prawniczych i psychiatrycznych
organizowania spotkań edukacyjnych w zakresie higieny i zdrowia
W związku z powyższym proponuję przeznaczyć lokal na wymienione cele na rzecz Stowarzyszenia za proponowaną stawkę miesięczną czynszu.

 

 


 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06