OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/67/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Charbielinie

Uchwała Nr IX/67/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Charbielinie

Numer uchwały: 67
Numer sesji: IX
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr IX/67/2015 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 16 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Charbielinie. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515) art. 28, art. 37 ust. 2 pkt 10, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w Charbielinie oznaczonej numerem działki 65 o powierzchni 0,3800 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00051930/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Większego w Dłużynie, w celu prowadzenia działalności sakralnej. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr IX/67/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 października 2015r. Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym , zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, jeżeli zbywana nieruchomość jest przeznaczona na cele działalności sakralnej. Wnioskiem z dnia 24 sierpnia 2015r. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Większego w Dłużynie zwróciła się do Wójta Gminy Włoszakowice z wnioskiem o zbycie na jej rzecz działki położonej w miejscowości Charbielin oznaczonej numerem geodezyjnym 65. Przeznaczona do zbycia działka, stanowi w części grunt orny kl. IVa (0,2800 ha) i nieużytek (0,1000 ha). Położona jest w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanej budynkiem kościoła w Charbielinie (wchodzącego w skład parafii Dłużyna), zatem proponuje się ją zbyć na rzecz parafii Dłużyna w celu prowadzenia działalności sakralnej.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-10-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-22
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06