OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/68/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włoszakowice dotyczącej pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr IX/68/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włoszakowice dotyczącej pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 68
Numer sesji: IX
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr IX/68/2015 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/308/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego. Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje: § 1 Zmienia się § 1 uchwały nr XXXVII/308/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego, zmienionej uchwałą nr XXXIX/326/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/308/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego, poprzez nadania mu następującego brzmienia: „ § 1 Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu na 2015r. Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego do wysokości: 11500,00 zł na zapłatę przez Powiat Leszczyński odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo, 6900,00 zł na zapłatę przez Powiat Leszczyński odszkodowania z tytułu nabytej części nieruchomości zajętej pod parking pobudowany przy drodze powiatowej w miejscowości Zbarzewo,” § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice. § 3 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 października 2015 r. W związku z koniecznością uregulowania prawa własności nieruchomości zajętych pod chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo oraz pod parking przy drodze powiatowej w Zbarzewie, zaistniała konieczność zapłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości na rzecz dotychczasowych właścicieli. Uchwałą nr XXXVII/308/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego, Rada Gminy Włoszakowice udzieliła pomocy Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację ww. zadań. W związku z faktem, że zadanie powyższe nie zostało zrealizowane w 2014r. zatem uchwałą nr XXXIX/326/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/308/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego zagwarantowano wskazane środki finansowe w budżecie Gminy Włoszakowice na 2015r. W wyniku sporządzonej dokumentacji (operatów szacunkowych określających wartość przejmowanych nieruchomości) wynikło, że wartość należnych odszkodowań za przejmowane nieruchomości przewyższa wartość udzielonej pomocy finansowej na rzecz Powiatu Leszczyńskiego. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-10-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-22
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06