OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/73/2015 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie na kadencję w latach 2016-2019

Uchwała Nr IX/73/2015 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie na kadencję w latach 2016-2019

Numer uchwały: 73
Numer sesji: IX
Rok: 2015


U C H W A Ł A NR IX / 73/ 2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 16 października 2015 r.


w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie na kadencję w latach 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. Nr 133) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie na kadencję w latach 2016-2019 w głosowaniu tajnym został wybrany:
ZBIGNIEW MARIAN ANDRZEJEWSKI

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-10-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06