OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/74/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki)

Uchwała Nr X/74/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki)

Numer uchwały: 74
Numer sesji: X
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr X/74/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki).

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie, pod budowę drogi gminnej, nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczonych następującymi numerami działek:
368/4 o powierzchni 0,0339 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00001866/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
368/5 o powierzchni 0,0131 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00001866/5,prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
368/6 o powierzchni 0,0109 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00001866/5,prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr X/74/2015 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 listopada 2015 r.

Działki będące przedmiotem nabycia stanowią drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanych przy ul. Źródlanej w Boszkowie - Letnisku, zatem zasadnym jest nabycie tych nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06