OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/75/2015 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku w drodze zamiany

Uchwała Nr X/75/2015 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku w drodze zamiany

Numer uchwały: 75
Numer sesji: X
Rok: 2015


UCHWAŁA Nr X/75/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie - Letnisku w drodze zamiany.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) art. 14 ust. 3, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rekreacyjno - wypoczynkowy, położony w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice), oznaczonej numerem działki 638/86 o pow. 0,1332 ha zapisanej w KW PO1L/00024110/8 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiącej teren mieszkaniowy, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice), oznaczonej numerem działki 638/88 o powierzchni 0,0137 ha; zapisanej w KW PO1L/00026787/8 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr X/75/2015
z dnia 26 listopada 2015 r.

Wskazana do zamiany działka nr 638/86 położona w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej stanowi drogę dojazdową do Ośrodka Wypoczynkowego (dawny Ośrodek Wypoczynkowy Kuratorium Oświaty) stanowiącego własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Leszczyńskiego i w związku z tym winna stanowić własność Skarbu Państwa; natomiast działka nr 638/88 wchodzi w skład nieruchomości stanowiącej część Ośrodka Wypoczynkowego (Ośrodek Żeglarski) stanowiącego własność Gminy Włoszakowice i winna stanowić własność Gminy Włoszakowice.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06