OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/76/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Włoszakowice w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym.

Uchwała Nr X/76/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Włoszakowice w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym.

Numer uchwały: 76
Numer sesji: X
Rok: 2015


UCHWAŁA Nr X/76/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr III/24/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym, poprzez nadanie nowego brzmienia § 1 zmienianej uchwały:
„ § 1

” Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym, oznaczonej numerem działki 1123/13, o powierzchni 0,0654 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00061898/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr X/76/2015
z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwałą Nr III/24/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym, Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości stanowiących drogę dojazdową do nieruchomości niezabudowanych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bukówcu Górnym,
W związku z faktem, że w zmienianej uchwale przytoczony został nieaktualny numer księgi wieczystej nabywanej nieruchomości oraz w celu zachowania prawidłowości prowadzonego postępowania podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06