OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o naborze wniosków na wykonanie zadań Gminy Włoszakowice w roku 2016 w zakresie rozwoju sportu

Ogłoszenie o naborze wniosków na wykonanie zadań Gminy Włoszakowice w roku 2016 w zakresie rozwoju sportu


Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz Uchwały Nr X/80/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 listopada 2015 roku (DZ. Urz. Woj.2015 poz.7507) w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza nabór wniosków na wykonanie zadań Gminy Włoszakowice w roku 2016 w zakresie rozwoju sportu. 1. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są kluby sportowe realizujące cel publiczny z zakresu sportu na terenie Gminy Włoszakowice. 2. Realizacja przedsięwzięć obejmuje okres od daty podpisania umowy do 31.12.2016 r. 3. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przeznacza się w 2016 r. z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 121 280 zł. 4. Podmiot jest zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości minimum 5 % realizowanego zadania. 5. Szczegółowe warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu, zasady rozpatrywania wniosków i zawierania umów określa Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 listopada 2015 r. 6. Wniosek wraz z Preliminarzem kosztów zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2015 r. z adnotacją na kopercie: Wniosek na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice w sekretariacie (biuro nr 104) lub przesłać pocztą tradycyjną pod wskazany wyżej adres z adnotacją j.w. 7. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Włoszakowice. Wnioski złożone po terminie 28.12.2015 r. nie będą rozpatrywane. 8. Wniosek powinien być kompletny i sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do uchwały. Do wniosku należy dołączyć Preliminarz kosztów zadania. 9. Druki wszystkich niezbędnych dokumentów są dostępne w Urzędzie Gminy Włoszakowice w biurze nr 113 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wloszakowice.pl. 10. Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Włoszakowice w biurze nr 113 oraz pod numerem telefonu 65 525 29 90. Wójt mgr Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Arkadiusz Szymczak
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06