OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 86
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 86/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami-) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok zarządzam co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących nie zmienia się i wynosi 27.620.252,23 złote, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 5.000,00 złotych i ogółem wynoszą 22.512.484,73 złote, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 13.200,00 złotych i ogółem wynoszą 13.714.485,64 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 18.200,00 złotych i ogółem wynoszą 8.797.999,09 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.275.500,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 5.000,00 złotych i wynoszą 3.602.476,50 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 2.500,00 złotych.
3. Przeniesienia, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności przeniesienia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, których kwota ogółem nie zmienia się i wynosi 3.635.101,73 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 31.196.745,23 złotych, w tym wydatków bieżących 27.620.252,23 złote i wydatków majątkowych 3.576.493,00 złotych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
Wójt Gminy

Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06