OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/85/2015 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) w drodze zamiany.

Uchwała Nr XI/85/2015 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) w drodze zamiany.

Numer uchwały: 85
Numer sesji: XI
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr XI/85/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) w drodze zamiany.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) art. 15 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej las kl. VI, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczonej numerem działki 316/17 o pow. 0,0381 ha zapisanej w KW PO1L/00010196/3 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiącej las kl. VI, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) oznaczonej numerem działki 315/12 o powierzchni 0,0109 ha; zapisanej w KW PO1L/00003870/0 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XI/85/2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Właściciel działki numer 315/12, zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z ofertą zamiany wyżej wymienionej nieruchomości, położonej w Boszkowie i Boszkowie - Letnisku, na nieruchomość z zasobu Gminy Włoszakowice. Wskazana do zamiany nieruchomość stanowić będzie część drogi dojazdowej do działki nr 984, będącej własnością Gminy Włoszakowice, zatem w celu uregulowania stanu własności oraz w celu zapewnienia swobodnego dojazdu do działki nr 984, winna stanowić własność Gminy Włoszakowice.
Przeznaczona do zbycia nieruchomość stanowiąca własność Gminy Włoszakowice oznaczona numerem działki 316/17 o powierzchni 0,0381 ha położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczona w ewidencji gruntów jako las kl. VI jest wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej.
W związku z tym, że nieruchomość aktualnie jest wykorzystana przez właściciela nieruchomości zamiennej, proponuje się przeznaczyć ją do zbycia w drodze zamiany.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06