OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/86/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) i oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat udziału w nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XI/86/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) i oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat udziału w nieruchomości gruntowej

Numer uchwały: 86
Numer sesji: XI
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr XI/86/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) i oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat udziału w nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) art. 13, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1, ust. 2, art. 72 ust. 2, ust. 3 pkt 5, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) przy ul. Brzegowej, oznaczonych numerami działek: 638/49 o powierzchni 0,0340 ha oraz 638/84 o powierzchni 0,0018 ha, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1L/00024110/8, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, udziału wynoszącego 4/52 w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 638/18 o powierzchni 0,0409 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030415/1.

§ 2

Ustala się pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25 % ceny udziału w nieruchomości gruntowej zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030415/1.
Ustala się stawkę procentową opłaty rocznej z tytułu opłaty użytkowania wieczystego w wysokości 3 % ceny udziału w nieruchomości gruntowej wymienionej w ust. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości położone są w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) przy ul. Brzegowej i stanowią byłą strefę ochronną ujęcia wody. Zgodnie ze sporządzoną decyzją o warunkach zabudowy nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynku letniskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wobec powyższego proponuje się je przeznaczyć do zbycia w drodze przetargu.
W związku z faktem, że wyżej wymienione działki posiadają drogę dojazdową oznaczoną numerem działki 638/18 o powierzchni 0,0409 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1L/00030415/1, która jest oddana we współużytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, zatem zbycie działki nr 638/49 odbędzie się z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 4/52 w działce nr 638/18.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06