OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/89/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice).

Uchwała Nr XI/89/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice).

Numer uchwały: 89
Numer sesji: XI
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr XI/89/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice).

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice), oznaczonej numerem działki: 627/1, o powierzchni 0,1949 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00015013/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XI/89/2015 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Działka będąca przedmiotem nabycia stanowi fragment drogi łączącej ul. Morelową, ul. Turystyczną w Boszkowie – Letnisku z ul. Wakacyjną w Starkowie (Boszkowo - Zatoka), zatem zasadnym jest nabycie tych nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06