OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/90/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowościach: Włoszakowice, Krzycko Wielkie, Bukówiec Górny i Jezierzyce Kościelne

Uchwała Nr XI/90/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowościach: Włoszakowice, Krzycko Wielkie, Bukówiec Górny i Jezierzyce Kościelne

Numer uchwały: 90
Numer sesji: XI
Rok: 2015

UCHWAŁA NR XI/90/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowościach: Włoszakowice, Krzycko Wielkie, Bukówiec Górny i Jezierzyce Kościelne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) w związku z art. 8 ust.1 pkt 1 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2015 r. poz.460) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 1484) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

W miejscowości Włoszakowice:
1) drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych o numerach 475/1,475/13, 474/1, 474/3 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli na której jest ona zlokalizowana nadaje się nazwę ulicy “Gajowa”, której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2) drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 417/13 i 417/30 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli na której jest ona zlokalizowana nadaje się nazwę ulicy „Dziedzica” której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3) drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 35/9 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właściciela na której jest ona zlokalizowana nadaje się nazwę ulicy “Brzoskwiniowa” której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4) drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 167/21 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właściciela na której jest ona zlokalizowana nadaje się nazwę ulicy “Klonowa” której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

W miejscowości Krzycko Wielkie:
drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych o numerach 314/10,314/12, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli na której jest ona zlokalizowana nadaje się nazwę ulicy “Leśna” której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 3

W miejscowości Bukówiec Górny:
1) drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 1123/13 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właściciela na której jest ona zlokalizowana nadaje się nazwę ulicy “Leśna” której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
2) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 20 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy „ Grotnicka” której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

3) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 21 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy „ Polna” której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

W miejscowości Jezierzyce Kościelne:
drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej o numerze 144/25,
po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli na której jest ona zlokalizowana
nadaje się nazwę ulicy “Lawendowa” której granice i położenie przedstawia mapa
stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy


Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Rady Gminy nr XI/90/2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.W związku z podziałem gruntów na działki budowlane i związany z nim rozpoczęty proces inwestycyjny oraz w celu uporządkowania numeracji adresowej nieruchomości zachodzi konieczność nadania nazw drogom należącym do Gminy Włoszakowice oraz osób fizycznych ( na ich wniosek i po uzyskaniu pisemnej zgody jak i propozycji nazwy ulicy) i wprowadzenia nowej numeracji adresowej dla już istniejących budynków jak i nowo powstałych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do kompetencji Rady Gminy należy nadawanie nazw ulic.
Artykuł 8 ust. 1 pkt 1 a Ustawy o drogach publicznych nakazuje otrzymanie pisemnej zgody właścicieli na nadanie nazw ulic drogom wewnętrznym.
Uzyskano wymagane zgody właścicieli dróg wewnętrznych.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Bogusław Olejnik
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06