OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/91/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym + rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr XI/91/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym + rozstrzygnięcie nadzorcze

Numer uchwały: 91
Numer sesji: XI
Rok: 2015UCHWAŁA Nr XI/91/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz.1515) oraz art.6 ust.13 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2014 roku poz.849 ze zmianami), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz.1381 ze zmianami) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz.465 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wzory formularzy stosowane w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz leśnym stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1) załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości DN,

2) załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek rolny DR,

3) załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek leśny-DL,

4) załącznik nr 4 – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach oraz lasach.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/107/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórUzasadnienie do Uchwały Nr XI /91/2015

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnymNa podstawie art.6 ust 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art.6a ust.9 ustawy o podatku rolnym i art.6 ust.9 ustawy o podatku leśnym Rada Gminy Włoszakowice określiła w drodze uchwały wzory formularzy, w których zostaną zawarte dane dotyczące przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2015 roku poz.1045) zachodzi konieczność określenia nowych wzorów formularzy: deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Danuta Poloszyk
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06