OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2014-2018 Uchwała Nr XI/95/2015 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Włoszakowice instrumentem płatniczym

KADENCJA 2014-2018 Uchwała Nr XI/95/2015 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Włoszakowice instrumentem płatniczym


(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. poz. 401)


Uchwała Nr XI/95/2015
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Włoszakowice instrumentem płatniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 61a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) – Rada Gminy Włoszakowice postanawia:

§ 1.
Dopuścić zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Włoszakowice instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613) rada gminy w drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Takim instrumentem płatniczym jest np. powszechnie stosowana karta płatnicza.
W Urzędzie Gminy Włoszakowice istnieje możliwość dokonywania wpłat następujących rodzajów należności, które następnie odprowadzane są na podstawowe konto Urzędu:
• podatek rolny (os. fizyczne i prawne);
• podatek leśny (os. fizyczne i prawne);
• podatek od nieruchomości (os. fizyczne i prawne);
• podatek od środków transportowych (os. fizyczne i prawne);
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• opłata skarbowa;
• opłata targowa;
• opłata miejscowa;
• opłata eksploatacyjna;
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Niniejsza uchwała umożliwi dokonywanie wpłat w kasie Urzędu, nie tylko, jak do tej pory gotówką, ale również i kartą płatniczą. Dokonywanie płatności kartą płatniczą jest już powszechnie stosowaną praktyką. Wprowadzenie możliwości zapłaty podatków, w tym opłat i niepodatkowych należności budżetowych za pomocą karty płatniczej ułatwi podatnikom wykonywanie ich obowiązków.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06